Bainvegni

Bainvegni sin la pagina d'internet dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun DATEC. Qua chattais Vus ina tscherna d'infurmaziuns en rumantsch. Per dapli infurmaziuns midai a la versiun tudestga, franzosa u taliana.

Survista dals cuntegns rumantschs da la pagina d'internet

energiepolitik strommast strom

Princips da la politica d'energia

La Lescha d'energia, la Lescha davart il CO2, la Lescha davart il clima e l'innovaziun e la Lescha davart il provediment d'electricitad furman cuminaivlamain l'instrumentari per ina politica d'energia persistenta e moderna en Svizra.

Binaris cun in tren che entra en ina staziun. Suravia maina ina punt cun autos e cun camiuns.

Princips da la politica da traffic

Finamiras e sfidas da la politica da traffic e renviaments als uffizis federals ch'èn responsabels per il traffic

Aual che curra tras in guaud da pigns

Princips da la politica da l’ambient

Las sfidas, las finamiras ed ils success generals da la politica d'ambient federala en Svizra sco er a l'exteriur

Fotografia ord l'aria d'in territori d'abitadi

Princips da la politica dal svilup dal territori

Las sfidas e las mesiras generalas da la politica da la planisaziun dal territori da la Svizra

Tur d'emissiun

Princips da la politica da communicaziun

Las sfidas e las finamiras generalas da la politica da communicaziun e da medias da la Confederaziun

Chasa federala nord

Il DATEC

En il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC) s'engaschan passa 2500 persunas per il svilup duraivel e per il service public.

Albert Rösti

https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/rm/home.html