Strategia d'energia 2050

Roda da vent davant ina culissa da muntognas

Pervia dals bass pretschs d'energia e pervia da las novas tecnologias che sa sviluppan fitg svelt, sa midan ils martgads d'energia sin l'entir mund. Er la midada dal clima influenzescha l'ambient, l'economia e la societad. Cun la Strategia d'energia 2050 respunda il Cussegl federal als conturns midads per garantir a la Svizra er vinavant in provediment d'energia segir.

La Strategia d'energia 2050 vegn realisada pass per pass. Cun ses consentiment a la revisiun da la Lescha d'energia ha il pievel svizzer concludì il matg 2017 ina retscha d'emprimas mesiras per transfurmar il sistem d'energia. Quellas servan a reducir il consum d'energia, ad augmentar l'effizienza energetica ed a promover las energias regenerablas. Plinavant vegni scumandà da construir novas ovras nuclearas. Uschia po la Svizra reducir la dependenza d'energias fossilas importadas e rinforzar las energias regenerablas indigenas. Quai stgaffescha plazzas da lavur e porta investiziuns en Svizra.

Las trais pitgas da la Strategia d'energia 2050

Spargnar energia ed augmentar l'effizienza

La Lescha d'energia cuntegna differents impuls per reducir il consum d'energia tar edifizis, en il traffic e tar apparats electrics sco er per augmentar l'effizienza energetica. En quests secturs exista in grond potenzial da spargn. Impuls finanzials e prescripziuns tecnicas gidan ad exaurir quest potenzial – ed uschia a reducir la dependenza d'energias fossilas importadas.

Promover energias regenerablas

Las energias regenerablas indigenas duain vegnir rinforzadas. Latiers tutgan la forza idraulica tradiziunala e las "novas" energias regenerablas sco il sulegl, la laina, la biomassa, il vent e la geotermia. Quai sa paja: Dapli energias regenerablas ch'èn disponiblas e main che la Svizra è dependenta da l'import d'energias fossilas.

Sortir da l'energia nucleara

Tras la Lescha d'energia revedida vegni scumandà da construir novas ovras nuclearas. Las ovras nuclearas existentas dastgan restar en funcziun, uschè ditg sco ch'ellas èn segiras. Ma suenter ch'ellas èn vegnidas serradas, na dastgan ellas betg vegnir remplazzadas. I na dat dentant nagin scumond da tecnologia: La perscrutaziun nucleara è pussaivla er vinavant.

Ulteriuras infurmaziuns tar la Strategia d'energia 2050, tar las mesiras concretas e tar la votaziun davart la Lescha d'energia chattais Vus en noss dossier per tudestgfranzos u talian.

Uffizi federal cumpetent

Uffizi federal d’energia
Strategia d'energia 2050

https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/rm/home/energia/strategia-d-energia-2050.html