Princips da la politica da communicaziun

Tur d'emissiun
© Roland Fischer

Tecnologias d'infurmaziun e da communicaziun (ICT) caracteriseschan ed influenzeschan pli e pli fitg la politica d'ambient, da traffic e d'energia. A medem temp ston ins mantegnair la diversitad da las medias ed il service public sco basas da la democrazia, entant che l'infrastructura da communicaziun sa mida svelt.

L'origin da la politica da communicaziun e da medias da la Confederaziun sa chatta en divers artitgels constituziunals (art. 16, 17, 93). En connex cun la realisaziun da questa politica ha l'Uffizi federal da communicaziun (UFCOM) ina funcziun centrala e da coordinaziun.

Sfidas

Perquai che las tecnologias d'infurmaziun e da communicaziun (ICT) sa sviluppeschan vinavant en moda rasanta, s'orientescha il UFCOM - sin basa da la strategia da duraivladad dal DATEC - tenor las suandantas finamiras:

  • L'infrastructura da raits a bindel fitg lartg, che duai esser robusta e fidabla, sto s'orientar al martgà e vegnir cumplettada tenor las leschas da la concurrenza. Per quest intent dovri in access liber a questas raits e l'access sto succeder senza discriminaziuns.
  • Per render accessibels e per nizzegiar ils potenzials tecnics vegnan las ICT applitgadas sco element da regulaziun intelligent. Obstachels giuridics, organisatorics, tecnics e relevants per la segirezza ch'impedeschan d'introducir applicaziuns smartas ston vegnir dismess, en spezial en ils secturs edifizis, raits d'energia, raits da traffic ed ulteriuras raits d'infrastructura.
  • L'access a l'internet ha lieu tenor ina metoda internaziunala liberala e nundiscriminanta che tegna quint da la responsabladad. La Confederaziun gida a sviluppar vinavant reglas correspundentas en in ambient internaziunal. In'utilisaziun optimala da l'internet cun uschè paucas ristgas sco pussaivel sto vegnir garantida per la Svizra.
     

Infurmaziuns detagliadas davart la communicaziun chattais Vus sin questa pagina d'internet en tudestg, en franzos u en talian

Contact

Secretariat general
Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun DATEC

Chasa federala nord
CH-3003 Bern

Tel.
+41 58 462 55 11

Ulteriurs contacts

Stampar il contact

https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/rm/home/communicaziun/politica-da-communicaziun.html