Votaziuns

Iniziativa «No Billag»

L'iniziativa «No Billag» è vegnida refusada ils 4 da mars 2018 dal pievel e dals chantuns. Pia na vegn betg abolida la taxa da recepziun per radio e televisiun.
https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/rm/home/datec/abstimmungen.html